HEMA


HEMA

Som fäktförening ägnar sig MSL åt så kallad HEMA (Historical European Martial Arts), en kampsport som, från att ha varit nära på utdöd, återupplivats de senaste decennierna. Benämningen omfattar många olika stridskonster, såväl obeväpnade (brottning, pugilism, etcetera) som väpnade, då främst olika former av fäktning.


Många olika system och vapen återfinns inom fäktningen, men vare sig det rör sig om italienskt långsvärd under det sena 1300-talet, eller svensk militär sabel under 1600-talet finns en gemensam nämnare inom HEMA: vi grundar vår träning på system som växte fram för just strid eller självförsvar. Vi nyttjar även i största möjliga mån nedtecknade manuskript från tiden då detta var vad fäktning innebar. På så vis kommer vi närmre de ursprungliga stridskonsterna snarare än att följa system som för sportens skull antagit orealistiska former eller tolkningar.


Således utgör HEMA en kärna i att förstå och tolka historia,  samtidigt som vi själva utvecklas då vi som utövare genom bättre förståelse av systemen och stridskonsten lär oss att bättre tolka ursprungskällorna.Inom MSL fokuserar vi på en av de äldsta bevarade stridskonsterna i och med att vi utgår från italienske fäktmästaren Fiore Dei Liberis nedtecknade manuskript. Få namn av sådan storhet återfinns inom HEMA. Fiore vigde över fyrtio år av sitt liv till att studera stridskonst under en myriad av olika mästare runt om i det Heliga Romerska Riket. Kring sekelskiftet 1400 nedtecknade han en liten uppsättning manualer i vilka han sammanställde sin kunskap inom stridskonsten. Dessa, några av historiens äldsta och mest kompletta manuskript över fäktkonsten, utgör grunden för oss i MSL.


Hos oss kommer du att få lära dig såväl fäktning med långsvärd, som anfall och försvar med och mot dolk. Avväpningar, nedtagningar och armlås hör tillika till fäktning som till vilken annan kampsport som helst. Fäktningen hade trots allt ett praktiskt syfte, och för oss är det självklart att du lär dig försvar även mot någon bättre beväpnad.

Bild från SESH i Helsingfors.

En skola inom HEMA ledd av Guy Windsor

http://swordschool.com